Arch Linux Lampp Kurulumu(PHP7x+MariaDB+Mysql+Phpmyadmin)

Merhaba, çok uzun bir süre önce Saf Arch Linux’a geçiş yaptım. Notlarımı bir türlü bloguma aktarma fırsatım olmadı. Bundan sonra ki yazılarım Arch Linux üzerine olacaktır. Soru gelirse Ubuntu, Linux Mint vb dağıtımlarada ara ara yer vereceğim.

sudo pacman -S apache
sudo nano /etc/httpd/conf/httpd.conf
sudo systemctl enable httpd
sudo systemctl restart httpd
sudo pacman -S mysql
sudo mysql_install_db --user=mysql --basedir=/usr --datadir=/var/lib/mysql
sudo systemctl enable mysqld
sudo systemctl start mysqld
mysql_secure_installation
sudo pacman -S php php-apache
sudo nano /etc/httpd/conf/httpd.conf
LoadModule mpm_prefork_module modules/mod_mpm_prefork.so
LoadModule php7_module modules/libphp7.so
AddHandler php7-script php
Include conf/extra/php7_module.conf

#phpMyAdmin configuration
Include conf/extra/phpmyadmin.conf
Alias /phpmyadmin "/usr/share/webapps/phpMyAdmin"
<Directory "/usr/share/webapps/phpMyAdmin">
    DirectoryIndex index.php
    AllowOverride All
    Options FollowSymlinks
    Require all granted
</Directory>

Ardından

sudo systemctl restart httpd

diyerek işlemlerimizi tamamlamış oluyoruz.

Yukarıda bazı eklentileri aktif ettik,bunları sisteme yüklemez isek lamp düzgün çalışmayacaktır.

sudo pacman -S php-dblib
sudo pacman -S php-pgsql php-sqlite php-gd php-odbc
sudo pacman -Syu
php -v #yazdığınızda eğer error ifadesini görmüyorsanız işlemleriniz tamamdır.
PHP 7.2.2 (cli) (built: Jan 30 2018 19:18:38) ( NTS )
Copyright © 1997–2018 The PHP Group
Zend Engine v3.2.0, Copyright © 1998–2018 Zend Technologies

Ekstra Bilgiler

Projelerinizi atacağınız dosyalar /srv/http/

Yetki vermediğiniz durumlarda kopyala vb işlemler yapamazsınız

sudo chmod o+w /srv/http/ #veya
sudo chown -R friday13:friday13 /srv/http/

Genelde 2 yöntemi kullanıyorum. Ancak projelerde yükleme işlemleri yapıldığı zaman resmin veya dosyanın gideceği klasör bugdamı kalıyor nedir işlem başarılı olsa dahi yazmıyor. Bu gibi durumlarda ilk yöntemle klasöre yazma izni veriyorum. Belki benim bilgisayarıma özel bir durumdur tam olarak bilemiyorum ama başınıza gelirse uygularsınız.

ipucu