Merhaba klasik uyarı pencerelerinden sıkılanlar için, mobil uyumlu sweetalert sınıfından bahsedeceğim.. Sweetalert i PHP içerisinde nasıl kullanırım diye meraklanan var ise PHP Morris Js konusunu incelesin, en azından kafanızda birşeyler patlar :D Öncelikle dosyaları projemize dahil ediyoruz.

<script src="dist/sweetalert.min.js"></script>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="dist/sweetalert.css">

Uyarı verdirmek istediğimiz yeri seçiyoruz.Butona tıklayınca çıksın istedim.

<button>Tıkla Bana</button>

Daha sonra jquery kodlarımızı yazıyoruz.

<script type = "text/javascript" >
  $(function() {
    $("button").click(function() {
      sweetAlert({
        title: "Bu Bir Başlıktır",
        text: "Burası <b>Açıklama</b> Kısmıdır adamcoder.net",
        allowEscapeKey: "true", // false değeri alırsa esc kapatmaz
        customClass: ".sınıf", // <button class="sınıf"> gibi :)
        allowOutsideClick: "false", // true yaparsak nereye tıklarsak uyarı kapanır
        showCancelButton: "false", // true yaparsak cancel butonu görünür
        showConfirmButton: "true", // Ok butonunu gösterir false yaparsanız görünmez
        confirmButtonText: "Tamamdır", // ok butonunun yerine istediğnizi yazarsınız
        confirmButtonColor: "#AEDEF4", // Ok butonunu rengini değiştirebilirsiniz
        cancelButtonText: "Geri Git", // Cancel Butonun yerine istediğimizi yazabiliriz.
        closeOnConfirm: "true", // Okeye basıldıysa burayı göster şurayı göster gibi
        closeOnCancel: "true", // cancele basılırsa şurayı göster gibi(if else gibi)
        imageUrl: "https://a2-images.myspacecdn.com/images03/21/026f6a3d1a084b95bcda8e277a7cb743/300x300.jpg", // pencere resmini değiştirir
        imageSize: "100x100", // resmin boyutunu ayarlar
        timer: "10000", // 4 saniyede uyarı penceresini kapatır
        html: "true"
        // diğer ayarları bu şekilde test ederek öğrenebilirsiniz. Bu işler kurcalamadan olmaz : )
      });
    })
  })
  </script>
Argüman Ne İş Yapar
title Uyarının başlık kısmıdır.
text Uyarının Mesaj Kısmıdır.
type warning, “error”, “success” “info” ve dilerseniz input değeride verebilirsiniz. Uyarı mesajlarınızda işinize yarar
allowEscapeKey Bu değer ESC tuşuyla uyarı penceresini kapatabiliyoruz. False değeri vererek bu kuralı uygulamayabilirsiniz
customClass Bu değer uyarınıza bir sınıf atayarak özelleştirmenize yarar.
allowOutsideClick Bu değer uyarı pencerenin dışına tıklanırsa pencereyi kapatmanıza yarar, varsayılan değer olarak false gelir true yaparsanız nereye tıklarsanız tıklayın pencere kapanır.
showCancelButton showCancelButton -> Türkçe’siyle geri butonunu göstereyim mi abi diyor 🤡
showConfirmButton showConfirmButton -> Türkçesiyle Tamam butonunu göstereyim mi abi diyor 🤡
confirmButtonText confirmButtonText -> Tamam butonu yerine istediğinizi yazabilirsiniz “Kabul Ediyorum” vs gibi
confirmButtonColor confirmButtonColor -> Tamam Butonu rengini değiştirebilirsiniz. HEX renk kodları seçmeniz öneriliyor. #DDDFFF gibi
cancelButtonText Geri(iptal) butonu yerine istediğinizi yazabilirsiniz “Kabul Etmiyorumm” vs gibi
imageUrl Bu değer uyarıya varsayılan olarak gelen resimleri kendi isteğimize göre değiştirmemize yarıyor.
imageSize Bu değer uyarıya verdiğimiz resimlerin genişlik ve yüksekliğini ayarlamamıza yarıyor. 100x100 gibi.
timer Bu değer uyarı milisaniye cinsinden uyarıyı otamatik olarak kapatmaya yarıyor 1000 yani 1 saniyede kapatır
html Bu değer uyarı HTML kodları kullanmamıza yarıyor
animation Bu değer uyarı Animasyon açılış ekranını değiştiriyor.
inputType Bu değer İnput lara yazdığımız değerleri girebiliyoruz. Text,Password,Submit vs gibi
inputPlaceholder Bu değer İnput ların içerisine açıklama yazısı girebilmemize yarıyor.
inputValue Bu değer İnput lara değer vermek için kullanılıyor.
closeOnConfirm closeOnCancel Bu değerler Uyarı Penceresinde ikinci bir pencere açmaya yarar

sweetalert

Örnek Dosyayı İndirebilirsiniz