Linux Tarafında Kullanmak isteyenleri böyle alalım. => Dıkla

Aşağıdaki dosya dizinine gidin not defteri veya herhangi bir editörle açın

  1. C:\Windows\System32\Drivers\etc\hosts
  2. Açılan dosyanın en altına 127.0.0.1 siteadresi.uzantı şeklinde ekleme yapın Örneğin 127.0.0.1 eticaret.test Host Dosyası Edit

  3. XAMPP dizini gidin editorunuzle açın C:\xampp\apache\conf\extra\httpd-vhosts.conf

    ServerAdmin webmaster@dummy-host.example.com DocumentRoot “C:/xampp/htdocs/eticaret/ServerName eticaret.test ServerAlias www.eticaret.test ErrorLog “logs/eticaret.test-error.log” CustomLog “logs/eticaret.test-access.log

Kırmızıyla işaretlenen yere klasör adınızı yazmalısınız. Sarı ile işaretlenen yere yukarıda yazdığımız domain ismini yazacaksınız.Xampp yeniden başlatın