Merhaba, Shopt komutu nedir ? Shopt komutu shell(kabuk) bazı eylemlerini değiştirmenize yarar. Bir nevi alias komutu gibi işlev görür Bir örnek verip daha fazla açmak gerekirse : Bir dizine

cd dizin

komutuyla girerken,bashrc içerisine ekleyeceğiniz shopt komutuyla direkt olarak dizin ismini yazıp girebilirsiniz. Tabi ki shopt bunlarlada sınırlı değil. Detaylar

Zsh İçerisinde Kullanım

Shopt bash temelli çalıştığı için zsh shelli içerisinde doğal olarak ‘shopt’ command not found hatasını veriyor.

Çözüm

touch shopt

içerisine şunu yapıştırın.

#!/bin/bash
args='';
for item in $@
do
args="$args $item";
done
shopt $args;

daha sonra bu dosyayı

sudo mv shopt /usr/bin/

daha sonra .zshrc içerisine

alias shopt='/usr/bin/shopt'

komutunu ekleyelim. Afiyet olsun 😊

Ek Bilgiler

Yedek alırken, BIN kısmına oluşturduğunuz scriptleri shelleri unutuyorsanız(sistem taşırken ben unutuyorum 🤣 )

alias shopt='ScriptDizinim/shopt'

Yararlanılan Kaynak : larz258

Benim Shopt ayarlarım zsh yada bashrc içerisine ekleyerek test edebilirsiniz.

#shell opts
shopt -s autocd
shopt -s cdspell
shopt -s cmdhist
shopt -s histappend
shopt -s expand_aliases
shopt -s checkwinsize
shopt -s globstar 2> /dev/null
shopt -s nocaseglob
shopt -s autocd 2> /dev/null
shopt -s dirspell 2> /dev/null
shopt -s cdspell 2> /dev/null